LỘ TRÌNH BÁN CĂN HỘ D-AQUA

Lộ trình Bán căn hộ D-Aqua diễn tiến như sau:

– Ngày 24/11: công bố dự án và công bố giá bán dự kiến.
– Ngày 28/11: khai trương nhà mẫu
– Ngày 19/12: tổ chức sự kiện mở bán căn hộ D Aqua.

Theo đó, thời gian booking chính thức từ 4/11 cho đến ngày 23/11. Thời gian ráp căn và booking định doanh diễn tra từ 24/11 đến 11/12. Sau đó, những căn còn lại được đưa vào giỏ hàng chung và booking tự do từ 12/12 đến 18/12, trước khi mở bán ngày 19/12.

Thời gian hoàn tiền booking sẽ được thực hiện sau 2 tuần, kể từ ngày sự kiện mở bán 19/12.

0901 335 996